słony


słony
Słony dowcip, kawał, żart zob. gruby 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Slony-I — is an asynchronous master slave replication system for the PostgreSQL DBMS, providing support for cascading and failover. Asynchronous means that when a database transaction has been committed to the master server, it is not yet guaranteed to be… …   Wikipedia

  • Slony-I — Написана на C Операционная система Кроссплатформенное программное обеспечение Последняя версия 2.1.0 (19 октября 2011) Лицензия BSD Сайт …   Википедия

  • słony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zawierający znaczną ilość soli : {{/stl 7}}{{stl 10}}Słone morza. Słona zupa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • słony — «mający smak charakterystyczny dla soli; zawierający sól» Słone wody mórz, oceanów. Słone źródła. Zbyt słone, za słone potrawy. ◊ Słona cena, słony rachunek «bardzo wysoka cena, zbyt wysoki rachunek» ◊ Słony dowcip «dowcip pikantny,… …   Słownik języka polskiego

  • gorzkosłony — «słony z gorzkim posmakiem» Gorzkosłone lekarstwo …   Słownik języka polskiego

  • kwaśnosłony — «słony z posmakiem kwaśnym» …   Słownik języka polskiego

  • slonys — slonỹs sm. (4) žr. slėnys: Išnešiojo žalius lapus po visą šalelę: katrie krito į slonelį, tie greičiau supuvo (d.) Gr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sabine Lenoël — est une actrice française. Sommaire 1 Biographie 2 Filmographie 2.1 Cinéma 2.2 Télévision 3 …   Wikipédia en Français

  • półsłony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mało słony, niezbyt słony, zawierający mało soli; słonawy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Półsłona potrawa, surówka. Półsłone wody Bałtyku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • PostgreSQL — Developer(s) PostgreSQL Global Development Group Stable release 9.1.1[1] / 9.0.5 …   Wikipedia